OBYWATELSKA INICJATYWA UCHWAŁODAWCZA!

Wykorzystując statutową możliwość wystąpienia przez grupę co najmniej 250 mieszkańców Gminy, posiadających czynne prawo wyborcze z inicjatywą uchwałodawczą, na sesji sierpniowej Rady Gminy Czerwonak złożyłem wniosek o podjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie przyznania osobom zamieszkałym na terenie gminy