Interpelacja koleżanki Ewa Kuleczka-Drausowska, dotycząca wydawanych pozwoleń na budowie – zachęcam do zapoznania się z treścią

Na sierpniowej sesji Rady Powiatu w Poznaniu radna z Klubu Radnych PiS koleżanka Ewa Kuleczka-Drausowska złożyła interpelacje, bardzo wymownie obrazując standardy działania Urzędu Powiatowego w Poznaniu. Dotyczy ono bowiem tematu związanego z wydawaniem pozwoleń na budowę w formie decyzji administracyjnych, …