Na sierpniowej sesji Rady Powiatu w Poznaniu radna z Klubu Radnych PiS koleżanka Ewa Kuleczka-Drausowska złożyła interpelacje, bardzo wymownie obrazując standardy działania Urzędu Powiatowego w Poznaniu. Dotyczy ono bowiem tematu związanego z wydawaniem pozwoleń na budowę w formie decyzji administracyjnych, z pominięciem i nieuwzględnieniem interesu stron mogących zgodnie z prawem uczestniczyć w procedurze postępowania. Pani radna swoją interpelacje głownie oparła na uzasadnieniu wyroku WSA w temacie prowadzonym w trybie odwoławczym przez jednego z mieszkańców powiatu poznańskiego Werdykt Sądu podważa wiarygodność i zaufanie do Starosty Powiatu Poznańskiego, odpowiedzialnego za rzetelną i uczciwą prace Urzędu Powiatowego w Poznaniu.

Interpelacja ma wartość poznawczą, dlatego polecam, bowiem warto się jest z nią zapoznać.

Interpelacja do Powiatu Poznańskiego – Ewa Kuleczka-Drausowska