PRAWDZIWE OBLICZE RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO

Na październikowej sesji Rady Powiatu w Poznaniu, większością głosów radnych z PO „Niezależnych od powiatu” i PSL, odrzucono kandydata Klubu Radnych PiS zgłoszonego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego powołanej przez Starostę Powiatu oraz propozycję wprowadzenia do projektu Strategii

PRAWDZIWE OBLICZE POWIATU POZNAŃSKIEGO.

Jak głęboko radni Powiatu w Poznaniu przesiąknięci są liberalno-lewacką poprawnością polityczną świadczy ich zachowanie podczas dwóch  głosowania na październikowej sesji Rady Powiatu. Większością głosów radni odrzucili kandydata Klubu Radnych PiS zgłoszonego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego powołanej przez

CZY GMINA CZERWONAK PROWADZI POLITYKĘ PRORODZINNĄ?

W odpowiedzi na dwa wnioski do budżetu gminy roku 2018 jakie złożyłem radzie gminy żadne nie doczekały się pozytywnej odpowiedzi.
Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza wniesiona w roku ubiegłym przez 264 mieszkańców gminy w sprawie utworzenia tzw. „becikowego”, dofinansowania rodzin zamieszkałych w …

ZADYSZKA BUDŻETU POWIATU NA PÓŁMETKU ROKU 2017!

W trakcie sesji Rady Powiatu w Poznaniu, która odbyła się 27 września w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu radni wysłuchali bardzo szczegółowej informacji na temat rynku pracy i raportu o stopie bezrobocia w powiecie poznańskim oraz Poznaniu, gdzie bezrobocie …

Moje wnioski do budżetu Gminy Czerwonak na rok 2018

Wójt Gminy Czerwonak

Przewodniczący Rady Gminy Czerwonak w miejscu

 

Szanowny Wójcie!

Szanowny Przewodniczący Rady!

Niniejszy, zgłaszam wnioski do budżetu gminy na rok 2018, prosząc o ich uwzględnienie na etapie przygotowania projektu budżetu oraz procedury jego uchwalania przez Radę Gminy.

1. …