W jaki sposób była przez Radę Powiatu dokonywana ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu

26 lutego br. drogą mailową zwróciłem się prośbę do Biura Rady o przekazanie mi informacji, w jaki sposób była przez Radę Powiatu dokonywana ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu?

            Z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego otrzymałem odpowiedź, z

Z Sesji Rady Powiatu w dniu 17.03.2015r

Na sesji Rady Powiatu w dniu 17.03.2015r., najbardziej konfliktowym tematem, było wprowadzenie zmian do budżetu powiatowego, który przewidywał przeznaczenie 7 mln. zł. Na podniesienie kapitału Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. prof. S. T. Dąbrowskiego Spółki Akcyjnej w Puszczykowie.

Przewodniczący …