TARGOWICA PO RAZ DRUGI?

Polska wyłamała się z solidarności Państw grupy Wyszehradzkiej. Oszukała Czechów, Słowację Węgry i Rumunie. Polska zdradziła przyjaciół, których połączyła wspólnota interesów, utrącając ich wiarygodność i zaufanie. Nasze Państwo pod rządami Platformy „Obywatelskiej” i PSL zdradziło Polskich Obywateli, działając wbrew woli …