X SESJA RADY POWIATU W POZNANIU!

Zwołana na dzień 23 września 2015r., zdominowana była dwoma tematami:

  1. Nabycia przez powiat Dworu w Skrzynkach.
  2. Zwiększenia kapitału Szpitala w Puszczykowie o kolejne 1,5 mln. zł.

W wyniku wygaśnięcia zarządu trwałego przysługującego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie,

TARGOWICA PO RAZ DRUGI?

Polska wyłamała się z solidarności Państw grupy Wyszehradzkiej. Oszukała Czechów, Słowację Węgry i Rumunie. Polska zdradziła przyjaciół, których połączyła wspólnota interesów, utrącając ich wiarygodność i zaufanie. Nasze Państwo pod rządami Platformy „Obywatelskiej” i PSL zdradziło Polskich Obywateli, działając wbrew woli …