CZY STAROSTA ŁAMIE PRAWO?

W dniu 2 grudnia 2015 roku wystąpiłem do Wojewody Wielkopolskiego, sprawującego ustawowy nadzór nad wykonywaniem zadań powiatu na podstawie kryterium zgodności z prawem, o wszczęcie postępowania wyjaśniającego z urzędu w sprawie łamania prawa przez Starostę Powiatu Poznańskiego, w działalności Zarządu …