WCZORAJ – WRON, DZIŚ – KOD, JUTRO ?

Niespełna 10% ludzi podziela fałszywy pogląd lewaków o urojonym zagrożeniu demokracji tworzących Komitet Obrony Demokracji, przypominający Wojskową Radę Ocalenia Narodowego z okresu stanu wojennego, choć w różniących okolicznościach i formie powołanych, lecz w tym samym celu – zdławienia wolnościowych i …

CZY STAROSTA ŁAMIE PRAWO?

W dniu 2 grudnia 2015 roku wystąpiłem do Wojewody Wielkopolskiego, sprawującego ustawowy nadzór nad wykonywaniem zadań powiatu na podstawie kryterium zgodności z prawem, o wszczęcie postępowania wyjaśniającego z urzędu w sprawie łamania prawa przez Starostę Powiatu Poznańskiego, w działalności Zarządu …