Związane z Gminą Czerwonak

Posiedzenie 14.01.2015

Dnia 14.01.2015r. Odbyło się I posiedzenie Komisji Środowiska i Rolnictwa, na którym nastąpiło ukonstytuowanie się Komisji, przedstawienie członków. Wybraliśmy Zastępce Przewodniczącego, który przedstawił wstępnie ramowy program pracy Komisji w roku 2015.

Również na tej Komisji uzasadniając moje stanowisko, przedstawiłem …

Posiedzenie 07.01.2015

Dnia 07.01.2015r., odbyło się I posiedzenie Komisji Promocji i Rozwoju Regionalnego, na którym nastąpiło ukonstytuowanie się Komisji, przedstawienie członków. Wybrano Zastępce Przewodniczącego. Przewodniczący (PO) wstępnie określił ramowo program pracy w roku 2015.

Przedstawiłem kilka uwag i zastrzeżeń do projektu …