STAROSTA BEZ HONORU I GODNOŚCI?

Dyrektor biura stowarzyszenia Metropolii Poznań Maciej Musiał – niegdyś wojewoda wielkopolski i szef kancelarii premiera Buzka – zwolnił swojego pracownika Bogdana Frąckowiaka za „poważne naruszenie obowiązków pracowniczych”. Okazało się, że Frąckowiak jest równolegle zatrudniony na drugim etacie w spółce samorządu

POLSKĘ TOCZY DZIŚ CHOROBA!

Zachowanie totalnej opozycji ma oznaki urojeń i zwid maniakalno-paranoidalnych typowych przy schizofrenii i hipokryzji. Chorobach bardzo groźnych i niebezpiecznych dla zdrowego organizmu, mogące wyrządzić krzywdę o nieodwracalnych skutkach.
Ich objawem jest nieadekwatne postrzeganie, przeżywanie, odbieranie i ocenianie rzeczywistości, dominowanie nad

Zadanie odrębne (wotum separatum) do stanowiska Rady Powiatu w Poznaniu podjętej na sesji w dniu 26.04.2017r. w sprawie: przyjęcia „Karty Samorządności”

„Karta Samorządności” jest formą odpowiedzi na list otwarty z dnia 3 grudnia 2016r., „Stop dewastacji Polski!” podpisany przez 13 sygnatariuszy, w tym Prezydenta Miasta Poznania, wzywający „…wszystkich – obywatelki i obywateli, istniejących profesji i zawodów, instytucji państwowych, w tym, partie