wnioski do budżetu na 2016r

Kicin, dnia 08 grudnia 2015r.

 

Szanowna Pani SKARBNIK

Powiatu Poznańskiego

                        W nawiązaniu do rozmowy na posiedzeniu Komisji Środowiska w dniu 2 bm, zgłaszam wnioski do budżetu na 2016r., prosząc uprzejmie o ich pozytywne rozpatrzenie.

  1. Wykonanie sygnalizacji świetlnej w Promnicach,

CZY STAROSTA ŁAMIE PRAWO?

W dniu 2 grudnia 2015 roku wystąpiłem do Wojewody Wielkopolskiego, sprawującego ustawowy nadzór nad wykonywaniem zadań powiatu na podstawie kryterium zgodności z prawem, o wszczęcie postępowania wyjaśniającego z urzędu w sprawie łamania prawa przez Starostę Powiatu Poznańskiego, w działalności Zarządu …

LEWE CZERWCOWE?

Pierwszy miał miejsce podczas obrad „okrągłego stołu” w 1989 roku, poprzedzonego „targowicą” w Magdalence, gdzie ustalono warunki przekazania władzy w Polsce i uwłaszczenia „postkomuny”.

Drugi odbył się podczas nocnej zmiany dokonanej w 1992 roku, dla obalaniu Rządu Jana Olszewskiego, przy …

PRZEŚLADOWANIE CHRZEŚCIJAN

Dziś, co trzy minuty na świecie z powody wyznań swojej wiary ginie jeden chrześcijan. Ta prawda z wielkim trudem przedostaje się do świadomości ludzi i społeczeństw Państw Unii Europejskiej. Europa zdominowana przez ruchy lewackie, nadające ton „poprawności politycznej” w przekazie …

XII Sesja Rady Powiatu

Sesja zwołana na dzień 25.11.2015r., rozpoczęła się do wręczenia wyróżnionym policjantom dyplomów za wzorowe wywiązywanie się ze swych zadań i obowiązków. W tym, za wykrycie sprawców kradzieży samochodów osobowych, w naszej gminie Czerwonak. Uważam, że jest to duża zasługa naszego …