PREZES TK ŁAMIE KONSTYTUCJE?

PO, PSL, Nowoczesna oraz Lewica jawnie dążą do obalenia obecnego ustroju Polski IV RP!

Ugrupowania liberalno-Lewackie dla obrony oligarchów, elit byłych układów peerelowskich, zwierają szeregi, łącząc się z siłami antypolskiego pochodzenia. Boją się prawicowo-narodowych rządów PIS jak „diabeł święconej wody”. …

CZAS ZAKOŃCZYĆ ŻENUJĄCY SPEKTAKL W ROLI GŁÓWNEJ Z PREZESEM TK!

Kolejny wyciek projektu wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. nowelizacji ustawy o TK z dnia 22.12.2015r., podobny do wcześniejszego wycieku projektu Komisji Weneckiej ws. nie przestrzegania w Polsce demokracji, dobitnie świadczy o planowych antypolskich działaniach, wrogich naszemu Państwu totalitarnych ugrupowań politycznych.

http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/926838,wiceprezes-tk-wyciek-projektu-wyroku.html

AGENTURALNA DZIAŁALNOŚĆ WAŁĘSY WYSZŁA NA JAW!

Ruch „Solidarności” był naszpikowany funkcjonariuszami SB, dowodzonymi przez Czesława Kiszczaka. Od samego początku sterowany przez Wałęsę i jemu podobnych działaczy związkowych, ludzi namaszczonych przez generała. Pamiętamy sztandarowe hasło reformatorskie ówczesnego establishmentu peerelowskiego „socjalizm TAK wypaczenia NIE”, wpisujące się w późniejszy …

CZAS ROZLICZENIA I ZAPŁATY NADSZEDŁ!

KOD – obrońca interesu potomków peerelowskich elit i byłych działaczy PZPR, którzy w dziesięciu mln. ruchu społecznym „Solidarność” stanowili nie mały odsetek masy spadkowej komunistycznej bezpieki, dziś przefarbowanych na „autorytety – uczonych w piśmie”, usiłują w tonie fałszywej narracji, kreować …