Wniosek do Prokuratury Krajowej z prośbą o rozważenia wszczęcia postępowania karnego wobec Sędzi Małgorzata Gersdorf

Niniejszym, składam wniosek do Prokuratury Krajowej z prośbą o rozważenia wszczęcia postępowania karnego wobec Sędzi Małgorzata Gersdorf, sprawującej funkcje Prezes Sądu Najwyższego. W mojej ocenie działania Pani Prezes przekraczające normy konstytucyjne i ustawowe określające uprawnienia i obowiązki funkcjonariusza publicznego na …

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie legalności „wyboru” Rady Ławniczej Sądu Okręgowego w Poznaniu w dniu 11 grudnia 2019r.

Niniejszym, mając wątpliwości natury prawnej podważające legalność i ważności wyboru Rady Ławniczej Sądu Okręgowego w Poznaniu, na kolejną kadencję 2020 2023 zwracam się z prośbą o opinię prawną sposobu jego przeprowadzenia na zebraniu ogółu Ławników w dniu 11 grudnia 2019r., …

Wystąpienie do prokuratury w sprawie wszczęcia postępowania karnego wobec senatora Tomasza Grodzkiego

Szanowny Panie Prokuratorze!

Niniejszym, składam wniosek do Prokuratury Krajowej z prośbą o rozważenia wszczęcia postępowania karnego wobec senatora Tomasza Grodzkiego, sprawującego funkcje Marszałka Senatu. W mojej ocenie działanie Pana Marszałka przekraczają normy ustawowe określające uprawnienia i obowiązki funkcjonariusza publicznego, nadto …