CZY STAROSTA ŁAMIE PRAWO?

W dniu 2 grudnia 2015 roku wystąpiłem do Wojewody Wielkopolskiego, sprawującego ustawowy nadzór nad wykonywaniem zadań powiatu na podstawie kryterium zgodności z prawem, o wszczęcie postępowania wyjaśniającego z urzędu w sprawie łamania prawa przez Starostę Powiatu Poznańskiego, w działalności Zarządu …

LEWE CZERWCOWE?

Pierwszy miał miejsce podczas obrad „okrągłego stołu” w 1989 roku, poprzedzonego „targowicą” w Magdalence, gdzie ustalono warunki przekazania władzy w Polsce i uwłaszczenia „postkomuny”.

Drugi odbył się podczas nocnej zmiany dokonanej w 1992 roku, dla obalaniu Rządu Jana Olszewskiego, przy …

PRZEŚLADOWANIE CHRZEŚCIJAN

Dziś, co trzy minuty na świecie z powody wyznań swojej wiary ginie jeden chrześcijan. Ta prawda z wielkim trudem przedostaje się do świadomości ludzi i społeczeństw Państw Unii Europejskiej. Europa zdominowana przez ruchy lewackie, nadające ton „poprawności politycznej” w przekazie …

XII Sesja Rady Powiatu

Sesja zwołana na dzień 25.11.2015r., rozpoczęła się do wręczenia wyróżnionym policjantom dyplomów za wzorowe wywiązywanie się ze swych zadań i obowiązków. W tym, za wykrycie sprawców kradzieży samochodów osobowych, w naszej gminie Czerwonak. Uważam, że jest to duża zasługa naszego …

POWYBORCZE REFLEKSJE

Polacy w obecnych wyborach parlamentarnych wykazali wysoki stopień dojrzałości społeczno-politycznej nie dając się stłamścić „poprawności politycznej” lansowanej w polskojęzycznych mediach, w większości będących na usługach obcego kapitału, wrogiego rozwojowi naszego Państwa, budowanego na fundamencie prawdy historycznej i kulturowej opartej na …