Zadanie odrębne (wotum separatum) do stanowiska Rady Powiatu w Poznaniu podjętej na sesji w dniu 26.04.2017r. w sprawie: przyjęcia „Karty Samorządności”

„Karta Samorządności” jest formą odpowiedzi na list otwarty z dnia 3 grudnia 2016r., „Stop dewastacji Polski!” podpisany przez 13 sygnatariuszy, w tym Prezydenta Miasta Poznania, wzywający „…wszystkich – obywatelki i obywateli, istniejących profesji i zawodów, instytucji państwowych, w tym, partie