Z Sesji Rady Powiatu w dniu 17.03.2015r

Na sesji Rady Powiatu w dniu 17.03.2015r., najbardziej konfliktowym tematem, było wprowadzenie zmian do budżetu powiatowego, który przewidywał przeznaczenie 7 mln. zł. Na podniesienie kapitału Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. prof. S. T. Dąbrowskiego Spółki Akcyjnej w Puszczykowie.

Przewodniczący …

Posiedzenie 14.01.2015

Dnia 14.01.2015r. Odbyło się I posiedzenie Komisji Środowiska i Rolnictwa, na którym nastąpiło ukonstytuowanie się Komisji, przedstawienie członków. Wybraliśmy Zastępce Przewodniczącego, który przedstawił wstępnie ramowy program pracy Komisji w roku 2015.

Również na tej Komisji uzasadniając moje stanowisko, przedstawiłem …

Posiedzenie 07.01.2015

Dnia 07.01.2015r., odbyło się I posiedzenie Komisji Promocji i Rozwoju Regionalnego, na którym nastąpiło ukonstytuowanie się Komisji, przedstawienie członków. Wybrano Zastępce Przewodniczącego. Przewodniczący (PO) wstępnie określił ramowo program pracy w roku 2015.

Przedstawiłem kilka uwag i zastrzeżeń do projektu …

Dziękuję Wyborcom za poparcie

Bardzo Serdecznie wszystkim moim Wyborcom dziękuję za okazane mi zaufanie i poparcie w wyborach samorządowych do Rady Powiatu Poznańskiego. Od mieszkańców Gminy Czerwonak otrzymałem 1140 głosów, natomiast z Murowanej Gośliny 180, razem 1320 głosów. Uzyskany wynik pozwolił mi na uzyskanie …